DİJİTAL HOCA EĞİTİM BİLİŞİM YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Dijital Hoca Eğitim Bilişim Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi  (“Dijital Hoca”) olarak www.tgdeneme.com’ye kayıt olma sırasında paylaştığınız verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Kişisel verileriniz,

 

Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

Kimlik

Ad Soyad

Aday Üye

Aday Üye’nin profilini oluşturmak

Aday Üye’nin kayıt sürecinin yürütülmesi bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

Kimlik

TC Kimlik Numarası

Üye

Fatura düzenlemek amacıyla

Aday Üye’nin yaptığı ödeme sonucunda fatura düzenlemek bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

İletişim

Telefon Numarası

Aday Üye

Aday Üye’ye doğrulama ve bilgilendirme mesajları yollamak, siparişiyle ilgili iletişime geçmek/ Fatura düzenlemek

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince ticari iletişimi sağlamak amacıyla İletişim verisi işlenmektedir.

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

İletişim

Adres

Üye

Fatura düzenlemek amacıyla

Aday Üye’nin yaptığı ödeme sonucunda fatura düzenlemek bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

İletişim

E-Posta Adresi

Aday Üye

Aday Üye’ye doğrulama ve bilgilendirme amaçlı iletiler gönderme

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince ticari iletişimi sağlamak amacıyla İletişim verisi işlenmektedir.

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin,

bilgi edinme;

talep etme;

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.